Smaak voor Groen werkt met innovatieve oplossingen aan een groenere omgeving.
Sociaal, lokaal en circulair zijn onze sleutelwoorden – samen met alle spelers zélf ons uitgangspunt.
Zo maken we groene verantwoordelijkheid vanzelfsprekend – en dus succesvol.

Smaak voor Groen helpt met maatwerkadviezen aan bedrijven, overheidsinstanties en particulieren en organiseert voorlichting ter plekke gericht op de vraagstukken van de omgeving. We werken samen met duurzame partners aan maatschappelijke uitdagingen in huis, tuin en bedrijf. Daarbij kiezen we voor het stimuleren van de lokale economie, educatie en het ontwikkelen van sociale betrokkenheid bij de stad en haar groen. Met de focus op innovatie gaan we voor behoud en herstel van natuur en milieu.

 

De 4 Pijlers;


Coördinatie
Begeleiding van projecten in en rondom Den Haag, waar mogelijk in nauwe samenwerking met bewoners, bedrijven en duurzame partners.

Advies
Per omgeving kijken we naar een advies op maat. Vanuit Den Haag zijn we graag het voorbeeld voor andere steden - we werken dan ook graag over de stadsgrenzen aan oplossingen voor jouw omgeving.

Presentatie
Met interactieve demonstraties, lezingen of educatieve presentaties leggen we helder en enthousiasmerend het verhaal uit van beschikbare innovaties. Kennis delen is vermenigvuldigen.

Innovatie
We zijn nooit uitgeleerd. Er komen steeds meer nieuwe technieken bij om problemen op te lossen. Op dit moment werken we aan lokale potgrond door middel van bokashi. Zo hoeven we geen turf meer te importeren en dat betekent geen negatief impact meer op het milieu.

<!--

<!-- Google tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9ZWJ33FV35">
</script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());

gtag('config', 'G-9ZWJ33FV35');
</script>

G-9ZWJ33FV35